Jakie są metody spawania stali?

Metody spawania stali różnią się w zależności od sposobu obróbki czy użytego źródła energii cieplnej. Wybór techniki powinien być dokonany po uwzględnieniu rodzaju materiału i oczekiwanej jakości spawu. Jakie są podstawowe metody spawania?

Na czym polega spawanie w osłonach gazowych?

Jedne z najpopularniejszych metod spawania stali to spawanie łukowe elektrodami otulonymi, spawanie gazowe i spawanie w osłonach gazowych. W procesie spawania w osłonie gazowej wykorzystywany jest łuk elektryczny, który powstaje między spajanym materiałem a elektrodą. Stosuje się też gaz ochronny, który zapobiega utlenieniu jeziorka spawalniczego.

Do metod spawania w osłonach gazowych zaliczamy:

  • spawanie TIG – wykorzystuje gazy obojętne (np. hel, argon) oraz nietopliwą elektrodę wolframową; metoda doskonała do łączenia stali nisko- i wysokostopowych;
  • spawanie MAG – wykorzystuje gazy aktywne (np. CO2) oraz topliwą elektrodę; technika stosowana głównie do łączenia stali niestopowych oraz nisko- i wysokostopowych;
  • spawanie MIG – wykorzystuje gazy obojętne i topliwą elektrodę; technika używana m.in. do łączenia stali nierdzewnej, ale głównie metali nieżelaznych.

Zalety spawania TIG i MAG

Nasza firma specjalizuje się w spawaniu TIG oraz spawaniu metodą MAG-135. Jedną z największych zalet spawania TIG jest wysoka jakość i estetyka uzyskanej spoiny. Co więcej, technika ta sprawdza się doskonale do łączenia nawet bardzo cienkich elementów. Umożliwia także spawanie w różnych pozycjach, a podczas samego procesu nie powstają odpryski spawalnicze. Spawanie TIG jest też przystosowane do automatyzacji.

Spawanie metodą MAG umożliwia spajanie materiałów o bardzo szerokim zakresie grubości. Może być z powodzeniem stosowane do produkcji seryjnej, w której liczy się powtarzalność elementów i szybkość przeprowadzenia procesu.

apartmentenvelopesmartphone