Spawanie TIG

Specjalizujemy się w spawaniu TIG. W naszej pracy wykorzystujemy nowoczesne metody, umożliwiające trwałe połączenie materiałów i uzyskanie pożądanej jakości spoiny. Spełniamy wymagania jakości procesów spawania według normy PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz PN-EN1090-2:2018-09. Spawanie techniką TIG-141 można z powodzeniem zastosować do różnego rodzaju materiałów, takich jak m.in. stal węglowa/konstrukcyjna, stal nierdzewna, aluminium, tytan, miedź czy nikiel. Sprawdza się doskonale w przypadku cienkich blach. Jedną z zalet spawania TIG jest to, że umożliwia uzyskanie spoiny bardzo wysokiej jakości, wyróżniającej się przy tym także walorami wizualnymi. Oprócz tego metoda ta pozwala spawać we wszystkich możliwych pozycjach. W trakcie procesu nie powstają również odpryski spawalnicze.

Na czym polega spawanie metodą TIG?

Istnieje wiele sposobów łączenia materiałów, w tym m.in. spawanie metodą MAG, MIG czy właśnie TIG. Wybierając pomiędzy nimi, powinno się wziąć pod uwagę m.in. gatunek i grubość materiału, a także oczekiwany efekt końcowy. Technika TIG to jedna z metod spawania łukowego w osłonie gazowej. Łuk elektryczny wytwarzany jest przy wykorzystaniu elektrody wolframowej – nietopliwej i odpornej na działanie wysokich temperatur. Łuk powoduje topnienie materiału – następnie po jego oddaleniu się dochodzi do krzepnięcia jeziorka spawalniczego, czego efektem jest powstanie trwałej spoiny. W spawaniu metodą TIG w funkcji osłonowej używa się gazów obojętnych, np. helu czy argonu. Ich rola polega na ochronie roztopionego materiału przed utlenieniem. Co ważne, przy spawaniu TIG nie ma konieczności użycia materiału dodatkowego – przetopieniu poddaje się rowek spawalniczy.
apartmentenvelopesmartphone